Bent u een eigenwoninglening aangegaan bij uw familie of bij uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte Inkomstenbelasting, maar dit moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december van het volgend jaar. Wordt de aangifte IB 2014 dus pas na 31 december 2015 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek  over 2015.

Deze op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan. Er hoeven dus geen gegevens te worden gemeld van op 31 december 2012 bestaande leningen. Dat geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze leningen is of wordt gewijzigd.

U geeft de gegevens door met het formulier Opgaaf lening eigen woning. U kunt dit formulier HIER vinden

Wat gebeurt er als u de gegevens niet op tijd opstuurt?

Geeft u de lening- of wijzigingsgegevens niet op tijd door? Dan valt de lening niet onder uw de eigenwoningschuld. U hebt dan geen recht op renteaftrek voor deze lening.