Out of moneyPer 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. De actuele wettelijke rente voor handelstransacties is 8,25%. Tot 1 april 2014 geldt daarvoor nog het tarief van 3%.

Deze rente wordt berekend vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar tot zes weken na de datum van de aanslag. De periode waarover rente wordt berekend eindigt 19 weken nadat de belastingdienst de aangifte heeft ontvangen.

Al met al betekent dit een forse rentelast. Het is dus van belang om te zorgen voor een correcte voorlopige aanslag op basis van een goede schatting van het verschuldigde bedrag. Anders betaalt u fors meer rente over uw belastingaanslag dan u op uw bankrekening ontvangt of betaalt!!