In beginsel zijn zakelijke kosten fiscaal aftrekbaar. Als de lunch of diner  een zakelijk belang dient, dan mag je de kosten van deze lunch dus aftrekken van je fiscale winst. Het is dus belangrijk dat je aannemelijk kunt maken dat de lunch of diner in het belang is van de onderneming.

Van een zakelijk belang is duidelijk sprake als je luncht met een (potentiele) klant, een leverancier, of met een zakenpartner. Als je als zzp-er onderweg bent naar een cliënt dan is een lunch in een (weg)restaurant onderweg ook aftrekbaar. Als je onderweg in je eentje in een sterrenrestaurant gaat eten, dan wordt het weer moeilijk om het zakelijk belang daarvan aan te tonen.

Als je als zzp-er door je hoeveelheid werk niet thuis kunt dineren, dan is er ook wel sprake van een zakelijk belang.

In alle gevallen geldt wel dat het verstandig is om op de bon of factuur te noteren met wie je geluncht of gedineerd hebt en waarom jij van mening bent dat het een zakelijk etentje was. Bij een belastingonderzoek kan de fiscus namelijk tot vijf jaar terug gaan. Als je dan niet meer aannemelijk kunt maken of de kosten zakelijk waren, dan kan dit leiden tot een forse navordering, die verhoogd wordt met een boete en met rente.

Gezond verstand is vaak een goede raadgever. Bedenk bij de keuze of je de kosten als zakelijk wilt beschouwen of je deze kosten ook voor eigen rekening zou nemen als je als werknemer in dienst zou zijn bij een bedrijf. Als dat het geval is, dan zijn de kosten meestal niet als zakelijk te beschouwen.

In al deze gevallen is de wetgever echter wel van mening dat aan alle etentjes ook een privé element is verbonden. Daarom wordt een deel van de kosten als niet-aftrekbaar beschouwd. Hier zijn twee varianten mogelijk:

  • Drempelbedrag, maar daarna volledige aftrek
    Tot de drempel van € 4.600,- zijn kosten voor lunches niet aftrekbaar. Haal je deze drempel wel, dan mag je over het bedrag daarboven 100% van de kosten ten laste van de winst opvoeren. Let op: deze variant is voor de doorsnee ZZP’er NIET aantrekkelijk, de drempel is simpelweg te hoog.
  • Geen drempelbedrag, maar beperkte aftrek
    De meest gebruikte variant is de gedeeltelijke aftrek ten laste van de winst. Bij deze variant mag je 80% (voor BV’s: 73,5%) opvoeren als kosten en ten laste van de winst brengen. Het restant (20% of 26,5%) is dan voor eigen rekening.
    Dit betekent overigens niet dat je dan maar 80% van je kosten kunt declareren. Je kan gewoon alles declareren, maar bij de berekening van de verschuldigde belasting corrigeert uw accountant of administrateur deze 20% bij de berekening van de fiscale winst.

En hoe zit het met de btw?

  • Als je luncht in een horecagelegenheid, dan mag je de btw niet terugvorderen.
  • Maar als je de lunch op kantoor laat bezorgen, of in de auto nuttigt, dan mag je de btw wel volledig terugvorderen.