Heeft u een vermogen groter dan (ruwweg)Geld € 25.000, of samen met uw fiscale partner € 50.000) dan heeft u te maken met box 3 in de inkomstenbelasting.

Tot 2016 wordt voor het vermogen in box 3 verondersteld dat u een rendement behaalt van 4%, waarover 30% belasting wordt geheven. Per saldo betaalt u dus 1,2% belasting over uw vermogen.

Dat gaat per 1 januari 2017 veranderen, en aangezien het vermogen per 1 januari bepalend is voor de berekening van de belasting heeft u hier mogelijk al op zeer korte termijn mee te maken.

Voor de berekening van de belasting wordt dan uw vermogen (na aftrek van het heffingsvrij vermogen van € 25.000) verdeeld over drie schijven:

Schijf 1: tot en met € 75.000
Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
Schijf 3: vanaf € 975.001

Daarnaast wordt uitgegaan van 2 percentages waarmee het voordeel, waarover belasting berekend wordt, wordt bepaald.
Deze percentages zijn 1,63% en 5,5%.

Heeft u nu een vermogen, kleiner dan € 75.001, dan wordt verondersteld dat u over 67% van uw vermogen 1,63% voordeel behaald hebt. Over de resterende 33% wordt een voordeel van 5,5% verondersteld.

De volledige tabel is hieronder weergegeven:
tabel

Tot een vermogen (na aftrek van het heffingsvrij vermogen) van ca. € 194.000 is de nieuwe wijze van berekening voordeliger. Daarboven gaat u meer belasting betalen. De gedachte achter deze nieuwe regeling is dat mensen met meer vermogen hogere rendementen kunnen behalen, doordat zij ofwel zelf meer kennis van beleggen hebben, of zich beter kunnen laten adviseren.