De invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) vorige week na aandringen van de Eerste Kamer. 10 juni stemt de senaat over de wet.

Eerder zou het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid ingaan op 1 juli 2014. Maar diverse partijen twijfelden of werkgevers voor die tijd voldoende konden worden geïnformeerd.

Dit betekent dat de maatregelen met betrekking tot flexibel personeel pas op 1 januari 2015 ingaan. Ook de aanpassingen met betrekking de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegtermijn gaan pas per 1 januari 2015 in.
De ketenbepaling en de aanpassing van het ontslagrecht waren al uitgesteld naar 1 juli 2015.

Positie flexwerkers
Aanvankelijk was ook de Eerste Kamer kritisch over de wet. De positie van flexwerkers, die met de invoering van de WWZ moet verbeteren, zou alleen maar verder verslechteren. Maar door de toezeggingen van Asscher zal volgende week  naar alle waarschijnlijkheid een ruime meerderheid voor de wet stemmen.

Het uitstel is een overwinning voor de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), die eerder in een uitgebreide notitie voor diverse wijzigingen pleitte.

Bron: Salarisnet