Moet een werkgever op grond van ‘goed werkgeverschap’ instemmen met het voorstel van zijn langdurig arbeidsongeschikte werknemer om diens ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, onder toekenning van een transitievergoeding? Het antwoord van de Hoge Raad op de hierover gestelde prejudiciële vragen, luidt ‘ja’.

‘slapend dienstverband’
Een ‘slapend dienstverband’ is een door de werkgever bewust in stand gehouden dienstverband om maar geen transitievergoeding te hoeven betalen bij ontslag, ondanks dat de langdurig arbeidsongeschikte werknemer geen loon meer ontvangt.

Prejudiciële vragen
Rechtbank Limburg heeft in april van dit jaar prejudiciële vragen gesteld over een ‘slapend dienstverband’, want moet een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord gaan met het voorstel van zijn langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het dienstverband onder betaling van een transitievergoeding?

Verplicht beëindigen
Volgens de Hoge Raad brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Tenzij de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden (zoals een reëel uitzicht op re-integratie), is hij verplicht het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen.

Compensatievergoeding
Het argument dat de betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer de werkgever op hoge kosten jaagt, gaat niet meer op. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Hoge Raad, 8 november 2019, nr. 19/01873