Wanneer een werknemer te veel belt of internet tijdens werktijd, kan dit leiden tot ontslag. Hierover bestaat de nodige jurisprudentie. Zo verstuurde een werknemer binnen een halfjaar vanaf zijn werkplek 1255 whatsapp-berichten met zijn zakelijke telefoon. Nieuw in de rechtspraak is dat deze kosten volgens de kantonrechter mogen worden verrekend. Hiervoor mag de werkgever uitgaan van een tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht x het uurloon (incl. vakantietoeslag). De werknemer heeft over deze periode namelijk ten onrechte loon genoten (geen werk, geen loon). Het bedrijfsreglement staat alleen incidenteel en beperkt privégebruik van de zakelijke telefoon toe.

 

Het is niet eerder voorgekomen dat een rechter in een dergelijk geval de werknemer veroordeelt om kosten voor zijn rekening te nemen. Het kan in ieder geval raadzaam zijn om in een bedrijfsreglement hier zeer expliciete regels over op te nemen.