Mogelijk hebt u in januari 2022 voor het eerst, ongevraagd, een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) ontvangen. Dat kan even schrikken zijn. U was misschien gewend om achteraf, na vaststelling van de definitieve aanslag, uw IB over het voorgaande jaar te betalen. Omdat u nu een voorlopige aanslag krijgt, moet u gedurende het belastingjaar al IB betalen.   

Als u in voorgaande jaren met de definitieve aanslag IB moest (bij)betalen, zal de Belastingdienst, ongevraagd, een te betalen voorlopige aanslag opleggen. Dit kan voor u, als u voor het eerst een voorlopige aanslag ontvangt, eenmalig leiden tot een tijdelijke relatief hoge belastingdruk. Deze ontstaat als u vóór 1 maart 2022 moet starten met het betalen van de belasting over het geschatte inkomen van het huidige jaar, terwijl u ook de definitieve aanslag IB over het vorige jaar nog moet voldoen.

Met de voorlopige aanslag streeft de Belastingdienst ernaar om de betalingen van de IB gelijk te laten lopen met het werkelijke inkomen. Dan is achteraf het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag niet zo groot.
Ter vergelijking: in loondienst houdt de werkgever per maand belasting in en krijgen werknemers een nettoloon uitbetaald. Zij betalen dus ook belasting op het moment zij hun inkomen verdienen.

Berekening voorlopige aanslag

Het bedrag van de voorlopige aanslag is de best mogelijke schatting, gebaseerd op gegevens van een eerdere definitieve aanslag, of informatie die de belastingplichtige heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn de gevolgen van de veranderingen in de belastingen die voor 2022 gelden – en die van toepassing zijn op de situatie van de belastingplichtige – in de voorlopige aanslag doorberekend.

Verzoek vermindering

U kunt een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen. U moet er wel rekening mee houden dat u met de definitieve aanslag alsnog IB moet bijbetalen, als het werkelijk gerealiseerde inkomen hoger is dan vooraf ingeschat.

Voorbereiden op de ongevraagde voorlopige aanslag

Als u nu uw belasting achteraf betaalt met de definitieve aanslag, kunt u zich alvast voorbereiden op het 1e jaar dat u een voorlopige aanslag zal ontvangen. Wees er dus ook op voorbereid dat de betaling van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar én de start van de betalingstermijnen van de voorlopige aanslag vanaf februari, in dezelfde periode lopen. Zo kunt u in uw financiële planning rekening houden met de nieuwe situatie.

Ook kunnen wij voor starters een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u niet verrast wordt door een ongevraagde voorlopige aanslag.