De Hoge Raad heeft voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld dat de belastingheffing in box 3 een buitensporig zwaar last vormt op regelniveau.

De Hoge Raad gaat dit niet zelf oplossen, maar laat dit aan de wetgever. De Belastingdienst heeft de (massale) bezwaren tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Het is nu wachten op de wetgever. Mogelijk dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de wetgever nog extra kan stimuleren. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij terugkomt op de uitspraak in de massaalbezwaarprocedure als het EHRM daartoe aanleiding geeft. Algemene compensatie voor alle belastingplichtigen blijft onzeker.

Het oordeel van de Hoge Raad biedt nog wel kansen voor individuele belastingplichtigen waarbij de totale belastingheffing te zwaar wordt omdat er nauwelijks inkomen of vermogen is in box 1 of box 2. Het kan zo zijn dat om die reden belasting over box 3 vermogen teruggegeven moet worden. Het is nog niet zeker hoe de wetgever gaat reageren of hoe een rechter in nieuwe zaken beslist. Wel is zeker dat iedere belastingplichtige bij wie dit speelt individueel – en vooral tijdig – bezwaar moet maken.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-737376.