Wij merken regelmatig dat er bij clienten nog wel eens verwarring bestaat over het verschil tussen een aangifte en een aanslag. En, samenhangend daarmee, over het verschil tussen twee verschillende soorten belastingen, nl. aangiftebelastingen en aanslagbelastingen.

Om te beginnen:

  • Een aangifte is een biljet dat u naar de belastingdienst stuurt. Vroeger was dat een papieren biljet (boekwerk), maar tegenwoordig is dit vrijwel altijd een digitaal biljet.
  • Een aanslag is een biljet dat u van de belastingdienst ontvangt, waarop staat wat u moet betalen, of terugontvangt.

Dan het verschil tussen aangifte- en aanslagbelasting.

Bij een aangiftebelasting moet u zelf de belasting berekenen en betalen.
De bemoeienis van de belastingdienst is minimaal. U doet zelf aangifte en moet deze dan ook zelf betalen, zonder dat er sprake is van een aanslag.
Voorbeelden van aangiftebelastingen zijn

  • loonbelasting
  • omzetbelasting
  • dividendbelasting

Bij een aanslagbelasting moet u wel aangifte doen, maar niet direct betalen. U betaalt pas nadat u een aanslag heeft ontvangen. De betrokkenheid van de belastingdienst is veel intensiever, omdat zij de aangifte, veelal geautomatiseerd, beoordelen en vervolgens een aanslag opleggen. Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • erf- en schenkbelasting