Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet uw afnemer de afgetrokken – maar niet betaalde – btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte corrigeren. na een jaar corrigeren. Wees er wel attent op dat als de debiteur de factuur later toch nog betaalt, u de btw dan moet aangeven en betalen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook uw afnemer kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen.

U kunt de btw terugvragen door:

  • de terug te vragen btw op te nemen als aftrekbare btw in rubriek 5b van de eerste btw-aangifte 2018; of
  • de terug te vragen btw als negatieve omzet op te nemen in de rubriek 1a of 1b van de eerste btw-aangifte in 2018.