Bij leveringen van goederen naar andere EU-landen berekent u geen btw (toepassing nultarief). Bent u op de hoogte van de voorwaarden die van toepassing zijn om geen btw te berekenen? De Belastingdienst kan namelijk tot 21% btw naheffen en een boete opleggen als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Controleer of uw administratie op orde is om het nultarief toe te passen. U moet het nultarief voor intracommunautaire leveringen (ICL) namelijk met documenten onderbouwen. Bovendien bent u vanaf 1 januari 2020 verplicht om het btw-identificatienummer van uw afnemer te vermelden in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP).

Mogelijk kunt u vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van een bewijsvermoeden dat op Europees niveau wordt geïntroduceerd voor de onderbouwing van de toepassing van het btw-nultarief bij een ICL. Deze documenten bewaart u in uw administratie. Heeft u geen of te weinig documenten in uw administratie om het nultarief aan te tonen? Beschikt u niet over het btw-identificatienummer van uw afnemer of doet u een onjuiste Opgaaf ICP? Dan vervalt de aanspraak op toepassing van het btw-nultarief.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036 – 547 2019.