Bezit u laag-renderend vermogen, anders dan banktegoeden, dat belast wordt in box 3? Dan betaalt u mogelijk veel belasting over uw kapitaal. De belastingheffing in box 3 is namelijk gebaseerd op een verondersteld – “forfaitair” – rendement, dat vaak fors hoger ligt dan het werkelijke rendement.

Het is mogelijk de hoge belastingdruk te voorkomen door dit vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de ‘beleggings-bv’. Wij kunnen met u bespreken wat in uw situatie past en voor u berekenen wat uw mogelijke voordeel is. De voorgenomen wijziging van box 3 met ingang van 2026 speelt hierbij een rol. Het voornemen van het kabinet is om vanaf dat jaar de belastingheffing in box 3 te baseren op het werkelijk behaalde rendement. De details hiervan zijn nog niet bekend.

Let op! Spaargeld valt niet in de categorie overige bezittingen met een verondersteld –‘forfaitair’- rendement van 6,17% in 2023. Voor spaargeld geldt een veel lager –‘forfaitair’- rendement. Dit is op dit moment nog niet bekend.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.