Per 2020 gaat, anders dan nu het geval is, de indeling in hoge en lage premies gelden voor alle sectoren. Voorlopig is de lage premie 2,94% en de hoge premie 7,94%. Dat is een behoorlijk verschil. De lage premie kunt u alleen toepassen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Eén van die voorwaarden is dat de werknemer een vaste arbeidsovereenkomst heeft. Om de lage premie vervolgens toe te passen moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgesteld en moet de arbeidsomvang eenduidig zijn. Daarnaast kan ook bij werknemers jonger dan 21 jaar en werknemers die een beroepspraktijkopleiding beroepsbegeleidende leerweg volgen de lage premie van toepassing zijn.

Voldoet u aan de voorwaarden? Mogelijk kunt u nog wijzigingen aanbrengen zodat u alsnog aan de voorwaarden voldoet. Het verschil in premie bedraagt 5%!