Belastingdienst2U voorkomt belastingrente door vóór 1 april 2014 uw btw-aangifte van 2013 te corrigeren of uw balanspost van 2013 aan te geven.

Als u gebruikmaakt van het formulier Suppletie omzetbelasting, dan heeft de belastingdienst uw gegevens sneller, en kunnen zij uw verzoek sneller verwerken. Is uw correctie of uw balanspost minder dan € 1.000 verreken dit dan op uw eerstvolgende aangifte. Bij het verrekenen op uw eerstvolgende aangifte krijgt u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Heeft uw correctie te maken met een intracommunautaire levering van goederen of diensten binnen de EU? Stuurt u dan een brief met de gegevens van uw correctie (rubriek 3b) naar:
Belastingdienst/Central Liaison Office
Antwoordnummer 469
7600 VB Almelo

Wilt u ook uw opgaaf intracommunautaire prestaties corrigeren of moet u deze nog indienen? Doe dit dan in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst. U moet een correctie wegens intracommunautaire verwerving ook aangeven in uw suppletie.

Bron: Belastingdienst