OvereenkomstEind april is bekendgemaakt dat de Beschikking geen loonheffingen (BGL) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet zal gaan vervangen. Uit een onlangs gepubliceerde Nota van wijziging blijkt hoe het nieuwe alternatief voor de VAR eruit zal komen te zien. De Belastingdienst streeft ernaar om al in de maand oktober ongeveer veertig voorbeeldovereenkomsten te publiceren.

Zoals wij u eerder al berichtten wordt de VAR binnenkort vervangen door een aantal voorbeeldovereenkomsten én krijgt u de mogelijkheid om uw eigen overeenkomst voor te leggen aan de fiscus. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft destijds van staatssecretaris Wiebes van Financiën de opdracht gekregen om de administratieve lasten van dit nieuwe alternatief te beoordelen. Actal heeft inmiddels aan staatssecretaris Wiebes geadviseerd om het aangepaste wetsvoorstel met de modelovereenkomsten voor zelfstandige opdrachtnemers nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Actal ziet bij dit alternatief wel voordelen ten opzichte van de eerder voorgestelde Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de bestaande Verklaring arbeidsrelatie (VAR), maar volgens het college moet eerst duidelijk worden hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Zolang dat niet in kaart is gebracht, kan Actal geen uitspraak doen over de verwachte impact van de voorgestelde maatregelen. Hetzelfde probleem gaf het college al aan in zijn advies over de BGL.

In de herfst zet de fiscus een aantal voorbeeldovereenkomsten online
Volgens de staatssecretaris bevatte het advies dat Actal onlangs heeft opgesteld een aantal misverstanden. Zo zou het alternatief onder andere leiden tot het ontstaan van extra nalevingskosten. Hier is Wiebes het niet mee eens. Hij heeft de Nota van wijziging Wet invoering Beschikking geen loonheffingen dan ook gewoon bij de Tweede Kamer ingediend voor behandeling. Zijn nieuwe plan brengt volgens hem juist een lastenverlichting met zich mee. Deze lastenverlichting ontstaat volgens hem onder andere doordat u gebruik kunt maken van voorbeeldovereenkomsten. Maar dit is niet verplicht. Als u gebruik wilt maken van de voorbeeldovereenkomsten, kunt u deze in de herfst al vinden op de website van de Belastingdienst. De fiscus streeft ernaar om in de maand oktober ongeveer veertig voorbeeldovereenkomsten op haar website te plaatsen. Het gaat hierbij zowel om sectorspecifieke als om algemene overeenkomsten.

De Belastingdienst publiceert ook voorbeeldbepalingen
Naast de hiervoor genoemde voorbeeldovereenkomsten zal de Belastingdienst ook bepalingen op haar website plaatsen die u kunt gebruiken als u een overeenkomst met een zzp’er gaat opstellen. De uiteindelijke overeenkomst kunt u vervolgens ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. De fiscus beoordeelt alleen of er sprake is van een verplichting om loonheffingen af te dragen. De rapportage van de fiscus geeft dus niet aan hoe de inkomsten van de zzp’er fiscaal gezien kwalificeren in de inkomstenbelasting.

Bron: http://www.rendement.nl