wiebesStaatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën zijn planning voor verschillende fiscale stukken bekendgemaakt. Hierin kondigt hij aan dat er deze week een nota van wijziging op de Fiscale verzamelwet 2014 komt en dat de Autobrief 2.0 pas na Prinsjesdag naar de Kamer wordt gestuurd.

Ook een reactie op het advies van de commissie van Dijkhuizen laat nog even op zich wachten. Wiebes zegt dit mee te nemen in een bredere beschouwing op het belasting- en toeslagenstelsel, welke hij na de zomer aan de Kamer zal sturen.

Maar niet alles wordt over het zomerreces heen getild. De volgende stukken worden nog voor de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer:

  • Een integrale analyse van de winstbox;
  • Een brief over de werkkostenregeling;
  • Een wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en de VS om internationale belastingnaleving te verbeteren en FATCA te implementeren;
  • Een brief over de invulling van de afvalstoffenbelasting;
  • Een brief over btw op isolatiematerialen;
  • Een brief naar aanleiding van de motie Oosenbrug (PvdA)/Van der Linde (VVD) waarin de regering wordt opgeroepen het BSN en het btw-nummer los te koppelen;
  • Een brief over de btw-gap; en
  • Het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld.

Meer informatie: Diverse fiscale stukken en brieven

Bron: Taxence