Er woedt momenteel een stevig debat over de adviescontracten die de grote accountantskantoren hebben afgesloten. Naar de mening van Robert Jan van de Kraats (Randstad) wordt hierbij het perspectief van het bedrijfsleven buiten beschouwing gelaten.

Lees HIER zijn reactie.