Particulieren kunnen de btw op de aanschaf en het onderhoud van hun zonnepanelen terugvragen, ongeacht het jaar van de aankoop. Daartoe is de teruggaafprocedure vereenvoudigd. Particulieren hoeven maar één keer een btw-aangifte in te dienen over het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft.

Dit staat in een besluit van staatssecretaris Snel. Particulieren die de btw nog niet hebben teruggevraagd, kunnen dit alsnog doen door zich als btw-ondernemer aan te melden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Ook bestaande btw-ondernemers die zonnepanelen hebben geplaatst op hun privépand en de btw nog niet hebben teruggevraagd, kunnen zich met dit formulier melden.

Aanleiding voor de gewijzigde werkwijze is de uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat er bij een recht op btw-teruggaaf geen wettelijke termijn bestaat voor het doen van een verzoek om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte. Zodoende kan ook nog btw-aftrek worden geclaimd over zonnepanelen die in 2013 of eerder zijn aangeschaft!

Tip
Heeft u zonnepanelen aangeschaft en hebt u zich nog niet als btw-ondernemer aangemeld? Doe dit dan alsnog, zodat u via de vereenvoudigde werkwijze de btw nog kunt terugkrijgen op de aankoop en het (eventuele) onderhoud van uw zonnepanelen.