Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan had u al automatisch uitstel van betaling tot 31 januari 2022. Deze termijn is onlangs verlengd tot en met 31 maart 2022.

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat het uitstel van betaling verlengd is van 31 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

Dit betekent als u al uitstel van betaling had tot 1 oktober 2021, u voor nieuwe schulden vanaf 1 oktober al uitstel heeft tot 31 januari 2022. U krijgt nu automatisch uitstel tot en met 31 maart 2022. U hoeft daarvoor geen nadere actie te ondernemen. Dit uitstel geldt voor alle belastingen waarvoor eerder ook het uitstel gold en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt. Voor de omzetbelasting en loonheffing valt dus ook de aangiften februari 2022 in het uitstel, maar niet de aangifte maart 2022 of het eerste kwartaal 2022.

Had u nog geen uitstel of had u alle belastingschulden al afgelost, dan kunt u opnieuw uitstel van betaling vragen.

De startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden blijft 1 oktober 2022. U hoeft de opgebouwde belastingschuld dus niet meteen terug te betalen. U krijgt van de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden van 60 maanden waarmee u dan iedere maand een vast bedrag terugbetaalt.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.