Zal ik mijn bedrijf in een éénmanszaak of in een BV starten?
Dat hangt af van uw persoonlijke wensen en de te verwachten resultaten. Een BV is een rechtspersoon, waarbij uw aansprakelijkheid in principe gelimiteerd is tot ingebrachte aandelenkapitaal. De BV biedt dus een betere afscherming van uw privé-vermogen tegen ondernemingsrisico’s. Daar staat tegenover dat bij lagere resultaten de éénmanszaak fiscale voordelen biedt. Door middel van een persoonlijk gesprek kunnen wij u adviseren over wat in uw situatie de voorkeur verdient.

Werkt Confidesk op uurbasis of met vaste prijzen
Voor reguliere werkzaamheden zoals het voeren van uw administratie, het samenstellen van uw jaarrekening en/of belastingaangifte kunnen wij vooraf een vaste prijs afspreken die is gebaseerd op een inschatting van de te besteden tijd en op een juiste en volledige aanlevering van de benodigde informatie.
Voor advieswerkzaamheden is het vaak niet mogelijk om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Wel kunnen wij van tevoren een indicatie afgeven en u tijdig informeren indien deze indicatie overschreden dreigt te worden.