BTW heffing (en teruggaaf!) voor particulieren met zonnepanelen: daarover is de afgelopen maanden veel te doen geweest! Wij hebben u hieromtrent reeds eerder geïnformeerd, onder meer op 1 oktober en 26 juli.

Particulieren met zonnepanelen kunnen een significant BTW voordeel behalen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Door u tijdig bij de KvK en Belastingdienst aan te melden als ondernemer kunt u de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen terugkrijgen. Bij een investering van € 7.000 (incl. BTW) levert dit u al gauw een voordeel van € 1.200 op.

Door vervolgens in de jaren daarna te opteren voor de kleineondernemersregeling hoeft u in de jaren daarna waarschijnlijk geen BTW af te dragen.

De kleine ondernemersregeling schrijft voor dat het btw-bedrag vervalt als er in een jaar niet meer dan 1345 euro aan btw wordt afgedragen. Als het bedrag tussen de 1345 en 1883 euro in ligt wordt de btw verminderd. Een dergelijk pakket als hiervoor zou ruim 330 euro aan stroom leveren aan het net. De btw bedraagt dan jaarlijks ongeveer 60 euro en dus valt de particulier onder de speciale regeling.

Over de toepasbaarheid van deze regelingen bestond lange tijd veel onduidelijkheid. Niet in de laatste plaats door de opstelling van het ministerie en de belastingdienst zelf. Om nu meer duidelijkheid te verschaffen heeft het ministerie van financiën een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze lijst is HIER te downloaden.