VARBij het inhuren van een flexwerker wil de opdrachtgever graag dat deze een VAR-verklaring meeneemt, zodat er geen onduidelijkheid is over de afdracht van loonbelasting en premies. In de loop van 2015 verdwijnt de VAR-verklaring en wordt deze vervangen door de Beschikking geen loonheffing. De opdrachtgever wordt dan medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Dat staat in het Wetsvoorstel ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bedoeling van de wet is dat de Belastingdienst beter onderscheid kan maken tussen een dienstverband en ondernemerschap. Het kabinet wil daarmee echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden.

VAR wordt BGL
De Beschikking geen loonheffing (BGL) vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.

De staatssecretaris maakt met de invoering van de BGL zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als dat zo is, moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.

Schijnconstructies bestrijden en zekerheid geven
Voor zzp’ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. Maar dit kan ook schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp´er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.

Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden zodat zij zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie, kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.

Opdrachtgever moet bijlage BGL controleren
In een Beschikking geen loonheffingen staat dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. In het geval dat dit wel moet, geeft de Belastingdienst géén BGL af. Bij de BGL zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die de opdrachtnemer in de aanvraag heeft gegeven. De opdrachtgever moet deze bijlage controleren.

De beschikking is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als de opdrachtnemer dan nog met de werkzaamheden bezig is, moet hij opnieuw een beschikking aanvragen, want de BGL wordt niet automatisch verlengd.

Controlepunten en administratieve eisen BGL
De opdrachtgever moet toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van de Beschikking geen loonheffingen staan. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Als de omstandigheden en voorwaarden niet (meer) overeenkomen met de praktijk, geldt de beschikking niet en moet de opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Een opdrachtgever kan de opdrachtnemer ook vragen een nieuwe beschikking aan te vragen met daarin de omstandigheden en voorwaarden die bij de opdrachtgever gelden.

Ook moet de opdrachtgever aan een aantal administratieve eisen voldoen, zoals het bewaren van een kopie van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in zijn administratie en het vaststellen van de identiteit van de opdrachtnemer. Deze eisen staan straks in de beschikking.

Via internet aanvragen
Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd.

De zzp’ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de opdrachtnemer dezelfde beschikking gebruiken.

BGL is niet verplicht
Het gebruik van de BGL is overigens niet verplicht. Opdrachtgevers zijn vrij om een opdrachtnemer zonder beschikking een opdracht te geven. De opdrachtgever moet dan wel zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen.

Bron: Personeelsnet