In augustus van dit jaar verwacht Wiebes het wetsvoorstel over de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij VAR-aanvragen aan de Tweede Kamer te kunnen sturen. In afwachting hierop mogen de VAR’s die voor het jaar 2014 zijn afgegeven ook in de eerste maanden van 2015 nog worden gebruikt.

Momenteel  werkt het ministerie van Financiën aan een nieuwe systematiek voor de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). Het is de bedoeling dat de opdrachtgever per 1 januari 2015 met de invoering van de VAR-webmodule medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Onlangs heeft Wiebes laten weten dat hij verwacht het wetsvoorstel over de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever eind augustus aan de Tweede Kamer verwacht te kunnen sturen.

Vooruitlopend op dit wetsvoorstel geeft hij aan van plan te zijn maatregelen te treffen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Om de huidige VAR-houders rechtszekerheid te bieden heeft hij daarom besloten dat zij geen verzoeken voor het jaar 2015 hoeven te doen. Dit in afwachting van de indiening van het wetsvoorstel en de besluitvorming daarover. De VAR’s die voor het kalenderjaar 2014 zijn afgegeven kunnen ook in de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De precieze termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel.

Brief staatssecretaris Wiebes, 11 juli 2014, DB/2014/325U