Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het naar verwachting vanaf boekjaar 2016 alleen nog mogelijk is om de jaarrekening via SBR aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Op dit moment kunnen rechtspersonen in de bedrijfsklasse klein hun jaarrekening al via SBR deponeren. In de loop van 2014 komt deponeren via SBR ook beschikbaar voor rechtspersonen in de bedrijfsklassen (middel)groot. Het is daarnaast nu nog mogelijk om een jaarrekening op papier aan te leveren. Voor de jaarrekening van (middel)grote rechtspersonen is aanleveren per e-mail in 2014 nog mogelijk. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, is het aanleven op papier of per e-mail dus vanaf boekjaar 2016 niet meer mogelijk.