Vakantie

Als gevolg van de nieuwe wet vakantiedagen vervallen alle wettelijke vakantiedagen een half jaar na afloop van het jaar waarin deze zijn opgebouwd. De in 2012 opgebouwde dagen vervallen dus per 1 juli a.s. Tot vorig jaar bleven de vakantiedagen die mensen niet gebruikten, vijf jaar staan. Het kwam dan ook nauwelijks voor dat ze geschrapt konden worden, waardoor werknemers soms enorme ‘stuwmeren’ aan vakantiedagen opbouwden. Dat is nu dus niet meer mogelijk.

De vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen, wat jaarlijks neerkomt op vier keer het aantal werkdagen per week. Voor bovenwettelijke vakantiedagen en voor alle vakantiedagen uit 2011 en eerder geldt een vervaltermijn van vijf jaar.

De administratie van de vakantiedagen kan nog wel lastig zijn. De wettelijke vakantiedagen uit 2012 vervallen namelijk eerder dan vakantiedagen uit 2008 tot en met 2011. Deze moeten dus afzonderlijk geadministreerd worden.

Overigens kunnen er in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt over de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen. Ook geldt de vervaltermijn niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de dagen op te nemen.