oldtimerAls u aan de bijtelling voor de auto van de zaak wilt ontkomen, kunt u voor zakelijke ritten ook uw privéauto gebruiken. Wat is dan allemaal aftrekbaar en wat moet u bewaren? En hoe zit het met de btw?

Privé of zakelijk?
De bijtelling voor de auto van de zaak gaat volgend jaar voor veel modellen fors omhoog. Misschien is het voor u wel voordeliger om vanaf 2016 uw privéauto voor zakelijke ritten te gebruiken en de kosten ten laste van de winst te brengen. Welke regels gelden er dan precies?

Vaste aftrek
Ondernemers in een eenmanszaak, maatschap of Vof mogen voor zakelijke kilometers een bedrag van € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Hetzelfde bedrag dus dat u uw werknemers belastingvrij mag vergoeden als zij hun privéauto voor zakelijke ritten gebruiken. Let op. In dit bedrag zijn alle kosten begrepen. U kunt dus bijvoorbeeld niet uw parkeerkosten of kosten van de autoverzekering nog eens apart ten laste van de winst brengen. Een sluitende kilometeradministratie is niet verplicht, maar u zult wel uw zakelijke ritten moeten bijhouden.

Woon-werkverkeer?
Net als voor uw werknemers geldt ook voor deze aftrek dat woon-werkverkeer als zakelijk wordt gezien. Woont u dus niet naast uw bedrijf, dan kunt u ook voor deze ritten € 0,19/km ten laste van de winst brengen. De rechter heeft in het verleden al eens beslist dat indien u tussen de middag thuis gaat lunchen, ook deze ritten zakelijk zijn, 11.11.2011 (HR:2011:BU3782) .

De uitspraak werd weliswaar gedaan in het kader van de bijtelling voor de zakelijke auto, maar deze kan naar onze mening ook worden toegepast voor aftrek van de winst. Dit geldt ook als u ’s avonds naar huis rijdt om te eten en u daarna weer terugrijdt naar de zaak, bijvoorbeeld vanwege een avondvergadering.

Maximaliseer aftrek.
Het heeft geen zin om voor het woon-werkverkeer een andere aftrek te hanteren en dan de aftrek vervolgens te middelen, zoals voor vergoedingen aan werknemers is toegestaan. U trekt gewoon al uw zakelijke ritten plus woon-werkverkeer af tegen de maximale aftrek van € 0,19/km, omdat dit voor u het voordeligst is. Dit is zelfs toegestaan als u bijvoorbeeld in een kleine Fiat van 20 jaar oud rijdt, waarvan de kostprijs per kilometer mogelijk onder de € 0,19 ligt.

Btw-aftrek van uw privéauto
Voor het zakelijk gebruik van uw privéauto verrekent u een evenredig deel van alle btw, ervan uitgaande dat u belaste prestaties verricht. Hiervoor heeft u wel een kilometeradministratie nodig. U heeft bonnetjes nodig van bijvoorbeeld brandstof en onderhoudsbeurten. Voor de btw wordt woon-werkverkeer nu echter als privé aangemerkt. Rijdt u dus met uw auto 10.000 km privé, 10.000 km zakelijk en 5.000 km woon-werkverkeer, dan mag u van alle btw 40% verrekenen (10.000/25.000).

Forfait btw?
Wilt u geen kilometeradministratie bijhouden, dan mag u de btw-aftrek ook forfaitair bepalen. U trekt dan alle btw af minus 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Vindt het privégebruik plaats later dan vier jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik heeft genomen, dan mag u in de berekeningen uitgaan van 1,5 in plaats van 2,7%. Dit percentage geldt ook als de btw bij aanschaf (van particulier bijv.) van de auto niet is afgetrokken. Deze regels gelden ook als u meerdere privéauto’s zakelijk gebruikt. Dan bepaalt u voor beide auto’s de betaalde btw en trekt hier per auto 2,7 dan wel 1,5% van de catalogusprijs vanaf.