PensioenStaatssecretaris Wiebes geeft de directeur-grootaandeelhouder (dga) een extra periode van drie maanden om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop te zetten, de pensioenbrief aan te passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug te halen dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.

Een nadere uitwerking zal plaatsvinden bij beleidsbesluit dat zo spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt. Voor de noodzakelijke aanpassingen in de pensioenbrief en de beslissing daarover heeft de dga zo tot en met 31 maart 2017 de tijd.

Meer informatie: Schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017