De kosten van een zakelijke lunch of diner kunt u ten laste van uw fiscale winst brengen. Daarbij is echter wel een aftrekbeperking van kracht omdat de wetgever van mening is dat dit soort uitgaven altijd deels ook een privé karakter hebben. Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke geldt daarom een drempel van € 4.500. De eerste € 4.500 is dus niet aftrekbaar.

In plaats van het toepassen van de € 4.500 drempel kunt u er ook voor kiezen om 80% (2017) of 73,5% (2015 en 2016) van deze kosten af te trekken in uw aangifte. Voor 2017 geldt dus dat u deze regeling beter kunt toepassen als u minder dan € 22.500 aan dit soort kosten heeft. Wij adviseren u wel om de gemaakte kosten volledig in uw administratie te boeken, dus zonder toepassing van de aftrekdrempel. Pas bij de berekening van de verschuldigde belasting past u dan de aftrekdrempel toe.

Voor zakelijke lunches en diners geldt bovendien dat u aannemelijk moet kunnen maken dat deze kosten zakelijk zijn.Dat kan het beste door op de bon te noteren met wie en waarvoor u dineert, zodat u bij een controle beslagen ten ijs komt. Dat blijkt o.a. uit een uitspraak van het Hof ’s Hertogenbosch. In deze zaak had een adviseur diverse etentjes als verkoopkosten opgevoerd. Een concrete onderbouwing van de zakelijkheid van deze kosten ontbrak echter. Het hof besliste uiteindelijk dat slecht 25% van de kosten als zakelijk mocht worden opgevoerd. Door de bovengenoemde aftrekbeperking was dus uiteindelijk maar 73,5% van 25% ofwel 18,4% van de kosten aftrekbaar.

Houdt u er ook rekening mee dat de BTW op eten en drinken welke in een horecagelegenheid worden genuttigd niet aftrekbaar is! Neemt u het eten mee naar kantoor of laat u het daar bezorgen, dan mag u de BTW in de meeste gevallen dus wel aftrekken!

Bronnen:
Uitspraak Hof ’s Hertogenbosch
Aftrekbeperking
BTW op horecauitgaven