Het UBO-register komt er nu per 1 januari 2020 écht aan. Het UBO-register (‘ultimate beneficial owner’ oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’) moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Álle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben.

De Kamer van Koophandel zal het UBO-register gaan beheren en verwacht minimaal een jaar nodig te hebben om dit register te vullen. Zij zullen de organisaties gaan aanschrijven voor de aanlevering van informatie.
Het UBO-register gaat om de identificatie van de persoon in vlees en bloed. Het UBO wijzigt daarom bij toetreding en uittreding van vennoten, maar ook overlijden.

 

Wanneer ben je een UBO?

Je bent een UBO bij:

> 25% aandelen;
> 25% stemrechten;
> 25% eigendomsbelang; of
als op andere wijze uiteindelijke zeggenschap blijkt, bijvoorbeeld op basis van contractuele stemrechten, etc.
Bij drie of minder privépersonen is de UBO dan ook duidelijk: iedereen is een UBO. Maar wat nu als er vier privépersonen betrokken zijn bij de organisatie, en er niemand overduidelijk zeggenschap heeft? Dan wordt een ‘pseudo-UBO’ aangewezen, veelal het management. De statutair directeur (natuurlijk persoon) heeft de daadwerkelijke leiding. Maar wat nu als de leiding door een andere organisatie gevoerd wordt? De regelgeving is hier nog niet volledig duidelijk over, maar er wordt aangegeven dat de werkelijke situatie leidend is. In enkele gevallen zal het duidelijk zijn wie de UBO is, maar in de constructies met stromannen, of bijvoorbeeld een verpanding van een gebouw, kan het een zoektocht zijn om de uiteindelijk belanghebbende te vinden.