Aan de vereisten van duurzaamheid en zelfstandigheid kan ook worden voldaan door het volgtijdig verwerven van klanten. Het is voor de verkrijging van de IB-ondernemersstatus niet noodzakelijk dat gelijktijdig voor meerdere klanten wordt gewerkt. Zo blijkt uit een procedure bij Rechtbank Gelderland.

Het betrof een man die diensten verrichtte op het gebied van interim management en advies. In de aangifte IB/PVV voor 2013 en 2014 gaf hij de inkomsten uit deze werkzaamheden aan als winst uit onderneming. De inspecteur betwistte de ondernemerschap van de man. Belanghebbende wist echter met hetgeen hij had aangevoerd en tijdens de zitting had toegelicht de rechtbank te overtuigen. Met twee opdrachtgevers in twee jaar tijd was weliswaar slechts in beperkte mate voldaan aan de vereisten van zelfstandigheid en duurzaamheid. Toch vond de rechtbank dat twee opdrachtgevers in dit geval voldoende was, nu de echtgenote van belanghebbende in die periode ernstig ziek was geweest. Belanghebbende was hierdoor, tegen zijn wil, niet in staat om meerdere opdrachten te aanvaarden. Dat hij wel meerdere opdrachten wilde aanvaarden en had kunnen verkrijgen, had hij aannemelijk gemaakt door de correspondentie met een potentiële opdrachtgever over te leggen. Dat hij meerdere opdrachten kon en wilde aanvaarden bleek ook uit het feit dat hij in 2015, na de ziekte van zijn echtgenote, voor vier opdrachtgevers had gewerkt. De rechtbank oordeelde verder dat belanghebbende ook ondernemersrisico had gelopen. Dit bleek onder meer uit het feit dat de contracten tussentijds opgezegd konden worden, belanghebbende verplicht een arbeidsongeschiktheids- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moest afsluiten en ingeval van ziekte en vakantie geen inkomsten had.

Meer informatie: Rechtbank Gelderland, 9 februari 2017 (gepubliceerd op 13 februari 2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:666