Out of moneyDe implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Dit betekent dat er tot en met eind 2017 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd door de Belastingdienst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers die modelovereenkomsten niet goed uitvoeren of die de criteria voor de aanwezigheid van loonbelasting- en premieplicht niet goed toepassen.

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de implementatieperiode van de Wet DBA verlengd wordt tot in ieder geval 1 januari 2018. Er is sprake van uitstel, niet van afstel. De Belastingdienst blijft voorbeeldovereenkomsten beoordelen en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten publiceren.

Staatssecretaris Wiebes wil hiermee bereiken dat opdrachtgevers niet onnodig zelfstandigen buiten de deur houden. De laatste tijd verschenen er steeds meer berichten over zzp’ers die geen opdrachten meer konden verwerven. Dit omdat opdrachtgevers vinden dat er te veel onzekerheid is over de plicht om loonbelasting en sociale premies in te houden.

In de tussentijd zal er gestudeerd worden op mogelijk een verandering van de voorwaarden op grond waarvan een dienstbetrekking aanwezig geacht wordt. Het lijkt erop dat er vooral aan de ‘bovenkant van de markt’ naar andere criteria gezocht wordt dan het aloude begrip ‘gezagsverhouding’.

De toezegging dat er geen naheffingsaanslagen en boetes zullen worden opgelegd, geldt niet voor ‘kwaadwillenden’. Een kwaadwillende is nader omschreven als “een opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”.