De huidige economie heeft het als gevolg van het corona-crisis zwaar te verduren. Ook u als bedrijf (met werknemers) / ZZP’er merkt dat. Het kabinet heeft ter ondersteuning economische maatregelen getroffen in de vorm van een noodpakket. Eén van die maatregelen betreft de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo 1). Deze regeling wordt met drie maanden verlengd (Tozo 2).

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo 1) ondersteunt zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

De regeling loopt via de gemeente. Ook een zelfstandige die in Nederland woont met een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland kan bijstand krijgen voor levensonderhoud op grond van de Tozo 1. De zelfstandige die in de EU, EER of Zwitserland woont en een bedrijf in Nederland heeft, kan bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal krijgen. Ditzelfde geldt voor de zelfstandige ondernemer met de AOW-gerechtigde leeftijd.

De verlengde regeling (Tozo 2), die vanaf 1 juni 2020 van start gaat, kent iets strengere voorwaarden. Zo vindt er wel een toets op partnerinkomen plaats. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.