In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland moeten de gegevens registreren en bijhouden van uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners (UBO’s). Op 27 september 2020 is daartoe het UBO-register in werking getreden. Dit moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Bestaande registratieplichtige vennootschappen hebben na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 18 maanden de tijd gekregen om hun UBO(’s) in het UBO-register vast te leggen. Let op: dit betekent dat alle UBO’s uiterlijk 27 maart 2022 geregistreerd moeten zijn!

In de wetgeving hiervoor is onder meer bepaald dat vennootschappen hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO’s) moeten registreren. Met deze UBO’s worden de natuurlijke personen bedoeld die de uiteindelijke eigenaren zijn. Hiervan is sprake als iemand:

  • meer dan 25% van de aandelen heeft in een bv; of
  • meer dan 25% eigendomsbelang heeft in een vof; of
  • meer dan 25% stemrecht heeft bij een statutenwijziging van een stichting.

Een organisatie heeft 1 of meer UBO’s. Iedere UBO moet een aantal persoonsgegevens opgeven, maar ook de aard en omvang van het gehouden economisch belang. Het algemene publiek kan via het UBO-register dit economisch belang, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, het burgerservicenummer en het geboorteland en de geboortedatum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

Hier vindt u een filmpje van de Kamer van Koophandel met meer informatie.

U kunt uw UBO-opgave HIER doen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036 547 20 19.