De introductie van een gerichte vrijstelling loonbelasting voor het vergoeden van de thuiswerkkosten is een van de onderwerpen die in het najaar zullen worden behandeld in het kader van het Belastingplan 2022, zo blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in pakket Belastingplan 2022 dat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gepubliceerd.

Als er inderdaad een gerichte vrijstelling van loonbelasting voor de thuiswerkvergoeding komt, betekent dit dat de afspraken die veel bedrijven en sectoren nu al hebben gemaakt om de kosten die werknemers maken in verband met thuiswerken te vergoeden, niet langer uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling hoeven te worden gefinancierd.

Wat de fiscale vrijstelling voor de vaste reiskostenvergoeding betreft: om daarvoor in aanmerking te komen, moet aan de zogeheten 128-dagenregeling worden voldaan. Maar deze regeling verhoudt zich niet goed tot de praktijk van hybride werken: wie geregeld thuis werkt, haalt de drempel van 128 dagen niet. Daarom zou in het voorstel opgenomen moeten worden dat de regeling naar rato van de niet-thuiswerkdagen mag worden toegepast.

Over de hoogte van de vrijstelling is nog geen duidelijkheid. Het Nibud stelde eerder als normbedrag 2 euro netto per thuiswerkdag vast. Op verzoek van het ministerie van Financiën buigt het Nibud zich nu opnieuw over de hoogte van de toeslag. Naar verwachting zal die uitkomst niet veel afwijken van 2 euro. Dat bedrag komt ook het meest terug in recente cao-afspraken over de thuiswerkvergoeding.

Bron: AWVN