Voor advieswerkzaamheden is het vaak niet mogelijk om vooraf een prijs te bepalen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de werkelijk bestede uren tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Dit tarief varieert afhankelijk van het type advisering van € 100 tot € 150 per uur.

Voor complexe advieswerkzaamheden, waarvoor wij zelf niet over de juiste deskundigheid beschikken, maken wij gebruik van externe specialisten. Uiteraard overleggen wij altijd vooraf met u alvorens wij externe specialisten inschakelen.