Reguliere werkzaamheden zoals het verzorgen van uw administratie, jaarrekening en belastingaangifte worden door ons uitgevoerd tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs, welke is gebaseerd op een inschatting van de te besteden uren.