logo RBDe Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (RB) plaatst kritische kanttekeningen bij diverse maatregelen uit het pakket Belastingplan 2014.

Dit blijkt uit de reactie op belastingplan die het RB vandaag heeft aangeboden aan de Vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer.

Het RB mist in het pakket Belastingplan 2014 een aantal belangrijke actuele fiscale thema’s, zoals de aanpassing van de werkkostenregeling en een oplossing van de problematiek van de onzakelijke lening. Daarnaast ontbreken naar de mening van het RB maatregelen om de crisis het hoofd te bieden.

Omdat de werkloosheid de komende tijd naar verwachting nog zal toenemen, acht het RB de voorgestelde afschaffing van de stamrechtvrijstelling niet opportuun. Ook heeft het RB verschillende vragen bij de voorgestelde herziening van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen.

De maatregelen om fraude bij toeslagen en belastingen tegen te gaan, raken volgens het RB onbedoeld te veel en te vaak de goedwillende burger. In dit verband stelt het RB voor meer mogelijkheden voor rechtsbescherming op te nemen.

Tegelijk met het commentaar op het pakket Belastingplan 2014 heeft het RB gereageerd op het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014. Het RB denkt dat de eigenwoningregeling hiermee te complex wordt. Bovendien is het onhandig dat dit wetsvoorstel niet is opgenomen in het pakket Belastingplan 2014 en niet is voorbereid door het ministerie van Financiën.

Ten slotte heeft het RB gepleit voor de opname van duidelijker overgangsrecht in het wetsvoorstel waarin de persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt afgeschaft.

Bron: Accountant.nl