logo RBHet Register Belastingadviseurs (RB) heeft op 14 mei 2013 een voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 aangeboden aan het ministerie van Financiën. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling binnen het Nederlandse MKB.

Uit onderzoek blijkt dat het MKB zwaarder wordt getroffen door de crisis dan het grootbedrijf. De krimp van het MKB zet niet alleen de winsten van bedrijven onder druk, maar leidt ook tot een afname van werkgelegenheid. Hoewel het RB met waardering kennis heeft genomen van de maatregelen die het kabinet neemt om de crisis het hoofd te bieden, hoopt de beroepsvereniging dat de door haar voorgestelde fiscale maatregelen het MKB helpen sterker uit de crisis te komen. Voorzitter Sylvester Schenk: “Het lijkt ons zinvol dat wetgever en parlement minder tijd verdoen met fiscale hypes, en meer aandacht hebben voor de fiscale en financiële moeilijkheden van wat altijd zo beeldend wordt omschreven als de kurk waar onze economie op drijft: het midden- en kleinbedrijf.”

Het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 bevat onder andere voorstellen voor maatregelen die tijdelijk ingevoerd kunnen worden:

  • Uitbreiding willekeurige afschrijving (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
  • Versoepeling afschrijving goodwill (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
  • Versoepeling vrijval oudedagsreserve ter compensatie van verliezen (inkomstenbelasting)
  • Voorkoming verliesverdamping door herwaardering van activa (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
  • Versoepeling fiscale behandeling leningen/durfkapitaal (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
  • Versoepeling gebruikelijkloonregeling (loonbelasting)
  • Introductie heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid (loon- en inkomstenbelasting)

Tevens worden tijdelijke maatregelen genoemd waarmee huidige knelpunten worden weggenomen:

  • Flexibilisering pensioen in eigen beheer (loon- en inkomstenbelasting)
  • Vrijstelling schenkbelasting voor aflossing restschulden
  • Verruiming voorwaarden voor sanering belastingschulden

Het RB heeft ook ideeën voor de budgettaire dekking in de vorm van een aantal tijdelijke lastenverzwaringen. Overigens moet worden bedacht dat enkele maatregelen geen budgettaire dekking vergen.

Klik HIER om het volledige voorstel te openen.