1440_kpmg-hoofdkantoorHet Openbaar Ministerie en FIOD onderzoeken een joint venture van KPMG en een projectontwikkelaar in verband met mogelijke belastingfraude rondom de bouw van het nieuwe hoofdkantoor. Partner en oud-KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen treedt terug uit al zijn functies in verband met de kwestie. Zo werd gemeld in het nieuws van donderdag 17 april jl.

En weer staat het mooie beroep van accountant in een negatief daglicht. Het is opvallend dat dit soort schandalen zich eigenlijk alleen maar afspelen bij de grote kantoren, en dan vooral bij KPMG….. Daar moet toch iets grondig mis zijn met de bedrijfscultuur. Dit wordt ook bevestigd door KPMG Topman van Breukelen:  “Dit is een typisch voorbeeld van onze karaktertrek om onszelf te overschatten. Wij zijn geen projectontwikkelaar. Schoenmaker blijf bij je leest”.

Kenmerkend voor het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang. Om de verwachtingen waar te kunnen maken zijn als zogenoemde fundamentele beginselen de volgende “kwaliteitspijlers” geformuleerd voor de beroepsuitoefening van accountants:

  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • objectiviteit (met daarin het aspect onafhankelijkheid)
  • vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
  • vertrouwelijkheid.

Deze beginselen vormen de basis van het accountantsberoep. En blijkbaar gaat het het vooral met die Integriteit wel eens mis.

Integriteit is vooral een persoonlijke eigenschap.Je bent integer of je bent het niet. Regels en gedragscodes helpen hierbij niet. Integere mensen (waaronder accountants) hebben geen regels en gedragscodes nodig. Niet-integere mensen zien altijd wel mogelijkheden om de regels en gedragscodes te omzeilen.

De oplossing voor het niet integer handelen van sommige vakgenoten ligt dan ook niet in meer of andere regels. Iedere accountant zal bij zichzelf te rade moeten gaan of zijn/haar handelen wel altijd integer is.En iedere accountant zal het goede voorbeeld moeten geven aan zijn collega’s en personeel. Zo ook dienen de grote kantoren het goede voorbeeld te geven aan de kleine kantoren. Zij zijn het uithangbord van onze branche. Als zij een misstap begaan, dan heeft dat een impact op de hele beroepsgroep.