Gaat u in 2023 investeren in (nieuwe) bedrijfsmiddelen? Onderzoek dan of u hierbij fiscaal voordeel kunt behalen door gebruik te maken van fiscale investeringsregelingen.

Mogelijk kunt u ten aanzien van de investering(en) die u van plan bent te doen, profiteren van (één of meerdere) van de volgende regelingen:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • energie-investeringsaftrek (EIA);
  • VAMIL-regeling;
  • nieuwe regeling voor willekeurige afschrijving in 2023.

De nieuwe regeling voor willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen mogen voor maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe. U moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, en het moet het in gebruik nemen vóór 1 januari 2026. Houd er rekening mee dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen niet willekeurig mag worden afgeschreven, bijvoorbeeld op gebouwen, personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur. Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-2022 132.