De werkgeversorganisaties VNO-NCW/MKB-Nederland en AWVN hebben de uitwerking van het Sociaal Akkoord uit 2013 op een rijtje gezet.

De laatste informatie over het ontslagrecht, de werkloosheidswet, de flexwet en de participatiewet is in infobladen gebundeld. In deze bladen staat ook informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten van de werkgeversorganisaties.

  • Het Praktijkinfo blad Sociaal Akkoord geeft kort weer wat de Participatiewet en de Wet werk en Zekerheid inhouden.
  • Het infoblad Participatiewet en Quotum wet geeft informatie over de betekenis van deze wetten voor de werkgever.
  • In het infoblad Flexmedewerkers staan nieuwe regelingen voor de termijn van flexmedewerkers.
  • De stroomlijning van regels rondom het ontslagrecht en de aanpassingen die per 1 juli 2015 van kracht zijn staan in het infoblad Ontslagrecht.
  • De uitleg over de verkorting van de maximale duur van de Werkeloosheidswet is in het infoblad Werkeloosheidswetweergegeven.

Bron: Accountant.nl