Het lijkt er nu dan eindelijk van te komen. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) bevat de wettelijke vastlegging van het tussen sociale partners gesloten pensioenakkoord. Deze wet is eind maart ingediend bij de Tweede Kamer en kent een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023. Vanaf die datum moeten alle Nederlandse pensioenregelingen worden omgezet naar een beschikbare premieregeling met een voor alle werknemers gelijke/vaste premie. Er komen twee varianten: een solidaire en een flexibele. De keuze voor een van beide varianten is daarbij aan de werkgever en zijn of haar werknemers.

De mogelijkheid om te kiezen is beperkter dan deze op het eerste gezicht lijkt. Individuele ondernemingen die verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds (BpF) hebben zich te voegen naar wat er op centraal niveau wordt besloten over het nieuwe pensioencontract. De meeste BpF’en hebben overigens een voorkeur voor het solidaire contract. Ondernemingen die hun pensioenregeling laten uitvoeren door een verzekeraar kiezen voor het merendeel voor de flexibele variant.

De overgang naar het nieuwe stelsel moet uiterlijk 1 januari 2027 zijn voltooid. Werkgevers en werknemers hebben dus vier jaar de tijd om te overleggen over de aanpassing van hun pensioenregeling. Het resultaat van dit overleg, het transitieplan, moet uiterlijk 1 oktober 2026 (verzekeraars) of 1 januari 2025 (BpF’en) klaar zijn. In dat plan wordt aangegeven welke variant van de beschikbare premieregeling er is gekozen, of er sprake is van compensatie voor werknemers die nadeel ondervonden van de overgang en hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken.

Ondernemingen die nu een pensioenregeling hebben, die is gebaseerd op een stijgende beschikbare premie, hebben nu de mogelijkheid om deze regeling in stand te houden voor de werknemers die op 31 december 2022 in dienst zijn.

 

Begin tijdig met het nadenken over de toekomst van jouw pensioenregeling. Ga daarom bijtijds het overleg met je werknemers aan en laat je hierbij adviseren, zodat je de beste oplossing bereikt voor jouw onderneming.