PensioenDe staatssecretaris van Financiën heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat hij het pensioen in eigen beheer wil afschaffen. De staatssecretaris is voornemens om daarvoor met Prinsjesdag een wetsvoorstel in te dienen. Hij streeft ernaar om dit wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking te laten treden. De exacte details van het wetsvoorstel zijn nog niet bekend, maar de hoofdlijnen al wel.

In de plannen van de staatssecretaris is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De bestaande pensioenrechten in eigen beheer kunnen vanaf 1 januari 2017 zonder inhouding van loonheffingen worden afgestempeld naar de fiscale waarde. De fiscale waarde van deze pensioenrechten kan vervolgens tot en met 31 december 2019 worden afgekocht of worden omgezet in een spaarvariant.

Wordt gekozen voor afkoop dan wordt in 2017 een korting op de grondslag (fiscale waarde) verleend van 34,5%. Die korting bedraagt in 2018 nog 25% en in 2019 nog slechts 19,5%. Om anticipatie-effecten te voorkomen zal de grondslag voor afkoop worden gebaseerd op de balanswaarde op 31 december 2015. Is afkoop van de fiscale waarde niet gewenst, dan kan worden gekozen voor omzetting in een spaarvariant. In dat geval wordt de fiscale waarde alleen nog jaarlijks opgerent. Is ook een partnerpensioen in eigen beheer toegezegd, dan moet in alle gevallen toestemming van de partner worden gevraagd. Zonder toestemming van de partner is het juridisch niet mogelijk om het pensioen af te stempelen, af te kopen of om te zetten in een spaarvariant. In dat geval blijft de bestaande pensioenverplichting in volle omvang bestaan, zonder dat verdere opbouw mogelijk is.

Naast afschaffing van het pensioen in eigen beheer is het kabinet voornemens om de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting in 2018 te verlengen naar € 250.000 en vervolgens stapsgewijs te verlengen naar € 350.000 in 2021.

 

Bron: Register Belastingadviseurs