zonnepaneelStaatssecretaris Weekers van Financiën heeft geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Mulder over arrest 219/12 van het Europese Hof waarin het hof zich erover uitlaat of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. Weekers antwoordt dat naar aanleiding van deze uitspraak in algemene zin sprake is van BTW-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier.

Als aannemelijk is dat na toepassing van de BTW-vermindering voor kleine ondernemers geen BTW op aangifte hoeft te worden voldaan, kan om volledige ontheffing van de BTW-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen worden gevraagd.

Er ontstaat budgettaire derving door het aan het ondernemerschap gekoppelde recht op aftrek van voorbelasting voor wat betreft de aanschaf van de zonnepanelen door de particuliere eigenaar. De staatssecretaris acht de uitkomst van het arrest ongewenst maar ziet in het arrest geen ruimte om het ondernemerschap te ontkennen. Hij zal in Europees verband pleiten voor aanpassing van de BTW-richtlijn.

Zie verder het nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst: