Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2018 zeer beperkt is wat inhoud betreft. Volgens dé beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb toont het kabinet op deze manier weinig (fiscale) visie. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB, stelt: “Natuurlijk beseft iedereen dat, doordat we al sinds 15 maart dit jaar een demissionair kabinet hebben, het moeilijk is om plannen te maken voor het volgende jaar met een nieuw kabinet. Maar het was goed geweest als het kabinet al eerder de blik had gericht op de fiscale toekomst. Al jaren wordt namelijk gesproken over een algehele herziening van het belastingstelsel. Daarover zijn ook al meerdere lijvige rapporten verschenen. Wij hadden dan ook graag gezien dat er op z’n minst iets in de steigers was gezet.”

Regels eigen woning moeten worden aangepakt
Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek van het RB): “Het is inderdaad een mager pakket. Maar ook zonder een rigoureuze belastingenherziening kon er op onderdelen echt wel worden gesleuteld. Al eerder hebben wij aangegeven dat bijvoorbeeld de huidige regels voor de eigen woning te complex zijn. Deze zijn toe aan een grondige herziening en vereenvoudiging. En denk ook eens aan bijeffecten van regelingen, zoals de combinatie van de wet Hillen en de jaarlijkse afbouw van de aftrek van eigenwoningrente in de vierde schijf. Daardoor moeten mensen met een eigen woning toch nog inkomstenbelasting betalen over die eigen woning. En dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Dat valt heel slecht bij mensen. Pak dit aan zou ik zeggen.

Duidelijkheid en zekerheid voor mkb-ondernemers: herzie de wet DBA
Schenk: “Mkb-ondernemers willen onderhand wel duidelijkheid en zekerheid over hun arbeidsrelatie. Al sinds 1 mei 2016 geldt de wet DBA en wordt uitgegaan van modelovereenkomsten. Maar dit systeem werkt helemaal niet goed. Dat blijkt wel uit het feit dat de handhaving recentelijk weer is uitgesteld. Ook de invulling van het begrip ‘kwaadwillende’ veroorzaakte onlangs nog rumoer. Zzp-ers en hun opdrachtgevers willen nu wel eens zekerheid over hun fiscale verplichtingen. En het moet wel praktisch uitvoerbaar zijn.”

Het RB roept op tot een eerlijk en begrijpelijk systeem van belastingheffing
Pahladsingh: “Wat ons grote bezwaar is, is dat er veel onbegrip is over de verschillende effecten van regels. Bijvoorbeeld de vreemde uitwerking van de wet Hillen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het inkomensafhankelijk maken van arbeidskorting en algemene heffingskorting. Door net iets meer te gaan verdienen, gaan mensen er juist op achteruit. Dit systeem wekt wrevel. We moeten dus sowieso af van de inkomensafhankelijke heffingskortingen. En niemand vindt het leuk om belasting te betalen in box 3 over inkomen dat ze niet hebben gehad. Onze oproep is dus om te denken aan een eerlijk en begrijpelijk systeem van belastingheffing, zodat burgers ook bereid zijn om hun belasting te betalen.”

Bron: Register Belastingadviseurs