Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft als doelstelling dat alle Nederlanders, zeker de werkenden, er financieel op vooruitgaan. Het akkoord bevat echter een aantal maatregelen die tot gevolg hebben dat het midden- en kleinbedrijf nauwelijks fiscale lastenverlichting tegemoet kan zien.

Voor BV-ondernemers dreigt zelfs een forse en geheel ongefundeerde lastenverzwaring voor winstreserves uit het verleden. Dit als gevolg van de voorgestelde verhoging van het box 2-tarief van 25% naar 28,5%. Om dit onheil af te wenden heeft het Register Belastingadviseurs het initiatief genomen tot een gezamenlijke oproep aan het kabinet. Dit heeft geleid tot bijgaande brief namens de beroepsorganisaties NOB, NOAB, SRA en RB. Samen vertegenwoordigen deze verenigingen ettelijke duizenden kantoren, adviseurs en accountants, die samen een zeer groot deel van de ondernemers in het mkb bedienen.

De vier organisaties roepen het kabinet op nog eens goed te kijken naar de dreigende gevolgen van het regeerakkoord voor het mkb.