Zuinige auto2Elektrische en hybride auto’s worden steeds populairder. Een bekend nadeel is het frequent moeten opladen van de accu. Hoe zit het fiscaal als dit bij u of bij een werknemer thuis gebeurt via een eigen laadpaal?

Laadpaal voor de deur. Een elektrische of hybride auto kan niet zonder oplaadpunt. Is de accu leeg, dan moet u deze nu eenmaal ‘bijtanken’. Omdat dit nogal een poosje duurt, is een oplaadpunt op het werk erg makkelijk. Een oplaadpunt thuis is natuurlijk helemaal het einde. De vraag is hoe de fiscus hierover denkt?

Goedkeuring. De staatssecretaris heeft onlangs een goedkeuring bekendgemaakt, waarmee de meesten van u goed uit de voeten zullen kunnen.

Auto van de zaak: vrijgesteld

Bij woning werknemer. Voor de auto van de zaak is beslist dat een laadpaal in of bij de woning van de werknemer niet tot belastingheffing leidt. De fiscus gaat ervan uit dat de kosten verwerkt zijn in de bijtelling vanwege privégebruik. De laadpaal zelf is dus belastingvrij, maar ook eventuele aanpassingen in verband hiermee, zoals noodzakelijke wijzigingen in de meterkast. Tip. Het maakt niet uit of u de kosten van de laadpaal zelf betaalt of deze kosten vergoedt aan de werknemer.

Btw. Vanwege de btw is het van belang de factuur in ieder geval op naam van de zaak te zetten.

Wat als er geen bijtelling is? Voor oudere elektrische auto’s geldt vaak nog een bijtelling van 0%. Als de auto minder dan 500 km privé wordt gebruikt, geldt er ook geen bijtelling. Toch is ook in die gevallen de laadpaal vrijgesteld.

Wat geldt er voor de elektra? Omdat een werknemer thuis zowel elektra privé gebruikt als voor de elektrische of hybride auto, is het van belang wat het feitelijke gebruik voor de auto bedraagt. Alleen dit kan buiten de belastingheffing blijven.

Aparte meter. In de goedkeuring wordt ervan uitgegaan dat de werknemer de voor de auto verbruikte elektriciteit tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. Op deze manier kan de elektra voor rekening van de werkgever komen, zonder dat de werknemer hierover belasting betaalt. Tot de kostprijs hoort ook een aparte meter, die nodig zal zijn om het verbruik aan elektriciteit door de auto vast te kunnen stellen. Ook deze kosten kunnen dus buiten de belastingheffing blijven.

Ook voor zelfstandige ondernemer

Auto op de balans. De vrijstelling geldt ook voor de zelfstandige ondernemer die aan huis een laadpaal plaatst. Als de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, komen de kosten van de auto en dus ook van de laadpaal inclusief aanpassingen, zoals bijvoorbeeld van de meterkast, ten laste van de winst. Ook nu leidt dit niet tot een hogere bijtelling vanwege het privégebruik.

Niet voor privéauto’s

€ 0,19 per km. De vrijstelling geldt niet voor de ondernemer en de werknemer met een privéauto. Hiervoor geldt een belastingvrije vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer en deze vergoeding wordt geacht alle kosten te omvatten.

Let op. Dit geldt dus ook voor de kosten van de laadpaal, de aanpassingen en de elektra zelf. Als ondernemer kunt u deze kosten dus niet ten laste van de winst brengen. Een vergoeding van deze kosten aan een werknemer is belast loon. Onder de werkkostenregeling kunt u deze vergoeding in beginsel onderbrengen in de vrije ruimte van 1,2%. Schiet deze tekort, dan moet u afrekenen tegen 80% eindheffing.

 

Bron: Indicator.nl