Heeft u werknemers in dienst aan wie u vergoedingen en verstrekkingen geeft die u in de werkkostenregeling (hierna wkr) onderbrengt? Dan heeft u ook in 2021 weer meer mogelijkheden om dit onbelast te doen.

U kunt bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kiezen om deze óf bij de individuele werknemer te belasten in de loonheffing óf deze aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hierna wkr). Past u de wkr toe, dan kunt u gebruik maken van een aantal expliciete vrijstellingen (de zogenaamde gerichte vrijstellingen). Is er geen gerichte vrijstelling, dan komt de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling ten laste van de vrije ruimte. Deze vrije ruimte zou in 2021 weer 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% van de loonsom daarboven bedragen. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% heffing.

Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever echter weer verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien. In 2021 is de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 wel gedaald van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte van de eerste € 400.000 bedraagt vanaf 2022 weer 1,7%.

Benut daarom de extra ruimte die u in 2021 nog heeft. Te denken valt aan het onbelast verstrekken van een kerstpakket of cadeaubon maar ook aan benodigdheden voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via 036-547 2019 of [email protected]