Uw jaarrekening is een belangrijke informatiebron voor uzelf als ondernemer, maar ook voor externe belanghebbenden zoals banken, werknemers, leveranciers etc. Indien u uw onderneming in een rechtspersoon (bijv. NV of BV) voert, bent u bovendien in principe verplicht uw jaarrekening openbaar te maken door deze te deponeren bij het Handelsregister.

Indien gewenst stellen wij uw jaarrekening samen en geven daarbij een samenstellingsverklaring af.