Uw jaarrekening is een belangrijke informatiebron voor uzelf als ondernemer, maar ook voor externe belanghebbenden zoals banken, werknemers, leveranciers etc. Indien u uw onderneming in een rechtspersoon (bijv. NV of BV) voert, bent u bovendien in principe verplicht uw jaarrekening openbaar te maken door deze te deponeren bij het Handelsregister.

Als NBA accountant stellen wij uw jaarrekening samen en geven daarbij een samenstellingsverklaring af.

De toegevoegde waarde van deze samenstellingsverklaring is dat wij bij de uitvoering van onze opdracht gebonden zijn aan de gedragscodes en dat de samenstellingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de standaard. Zo zullen wij er op letten dat:

  • wij voldoende kennis hebben van het bedrijf waarvan wij het overzicht samenstellen,
  • de jaarrekening overeenstemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is,
  • als de onderliggende gegevens onjuist of onvolledig zijn, wij aanvullende (controle-)werkzaamheden uitvoeren,
  • wij de jaarrekening doornemen of deze toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang,
  • als wij stuiten op signalen van fraude of onwettig handelen, aanvullende (controle-)werkzaamheden uitvoeren volgens dezelfde standaard die ook voor controle- en beoordelingsopdrachten van toepassing is.